Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
CKarta Dużej Rodziny / Profil Zaufany / Zapisy na spotkania do Prezydentów brak danych 00
DDziałalność Gospodarcza brak danych 00
EZezwolenia na alkohol brak danych 00
FWydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków / Wydawanie map ewidencyjnych i zasadniczych / Udostępnianie rejestru cen i transakcji / Nadawanie numeru porządkowego brak danych 00
JDzierżawa / Wykup mieszkania komunalnego / Użytkowanie wieczyste / Wyłączenie z produkcji rolniczej brak danych 00