Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
ADOWODY OSOBISTE brak danych 00
BSPRAWY MELDUNKOWE brak danych 00
CWydział Komunikacji brak danych 00