Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
ARejestracja pojazdu brak danych 00
BInne Czynności brak danych 00
CODBIÓR STAŁEGO/ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO brak danych 00
DPrawa Jazdy brak danych 00