Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
APrzyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego brak danych 00
BOdbiór dowodu osobistego brak danych 00
CZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego brak danych 00