Witamy w internetowym systemie rezerwacji kolejki
Urzędu Miasta Olsztyna

Wybierz rodzaj sprawy

CKarta Dużej Rodziny / Profil Zaufany / Zapisy na spotkania do Prezydentów
DDziałalność Gospodarcza
EZezwolenia na alkohol
FWydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków / Wydawanie map ewidencyjnych i zasadniczych / Udostępnianie rejestru cen i transakcji / Nadawanie numeru porządkowego
JDzierżawa / Wykup mieszkania komunalnego / Użytkowanie wieczyste / Wyłączenie z produkcji rolniczej

Rezerwacja internetowa

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Po wypełnieniu formularza, wpisaniu adresu e-mail lub numeru telefonu, a następnie wybraniu przycisku „Zarezerwuj wizytę” na podany adres e-mail lub telefon zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wizyty wraz z unikalnym 6 znakowym identyfikatorem niezbędnym do odbioru zarezerwowanego biletu.
Rezerwacja może być dokonana:
a) najwcześniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.